Hotel Baník - Nitrianske Rudno

Hotel Baník Nitrianske Rudno leží v malebnej doline povodia rieky Nitrice v nadmorskej výške 315m. Je obklopený prekrásnou prírodou panorámou, ktorú zo západnej strany vytvára Strážovské pohorie Nitrickych vrchov,od severovýchodu pohorie Magury končiace impozantným vrchom Strážov. Rozprávkovú kulisu obce Nitrianske Rudno tvorí kompozícia "siluety spiaceho mnícha" vytvorená z pohoria Rokoš (Malý Rokoš 950m a Veľký Rokoš 1010m). Územie pod Rokošom bolo vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť. Najstaršia písomná správa o obci je z r. 1275. Názov prezrádza, že Nitrianske Rudno sa vyvinulo z baníckej osady. V r. 1348 vystupuje pod menom Rudno. Pôvodne parila obec zemianskemu rodu Diviackovcov, v 16. storočí Ujfalučiovcov a neskôr, žiaľ bez bližšie určeného časového obbdobia, rodu Rudnayovcov. Miestni obyvatelia boli chudobní a zaoberali sa predovšetkým poľnohospodárstvom, o čom svedčí aj časť obecného znaku. Rudnayovci vlastnili aj obec Kršťanová Ves, ktorá je od r.1924 súčasťou Nitrianskerho Spiaci mních    Madva - pomník    Rudna s jedným katastrálnym územím. V r. 1883 vznikla v Nitrianskom Rudne Štátna ovocinárska škôlka, ktorej zakladateľom bol Dr. Eugen Sporzon, poslanec uhorského snemu. V r.1903 presťahovali škôlku do Prievidze a bola základom pre výskumný ovocinársky ústav v Bojniciach.

Dominantou obce je rímsko-katolícky kostol, ktorý bol v r. 1804 - 1816 postavený na mieste dreveného kostolíka zničeného požiarom. Kostol bol v r.1991 zasvätený sv. Andrejovi - Svoradovi Benediktovi. Strasti chudobný a s tým spojených chorôb pomáhal zmierňovať významný národovec, chýrny liečiteľ a farár František Madva, ktorý bol v r.1822 určený za administrátora a od r. 1825 sa stal farárom na fare v Nitrianskom Rudne.

Rodák zo Skalice sa venoval botanike, zbieraniu a výskumu liečivých rastlín, botanike, zbieraniu a výskumu liečivých rastlín, systematickému štúdiu odbornej lekárskej literatúry a svojimi liečebnými metódami sa stal vyhľadávaným ľudovým liečiteľom nielen doma, ale v celej strednej , južnej i východnej Európe. Fraňa Madvu návštevníkom obce pripomína pamätník, ktorý dal v areáli kostola v r.1925 postaviť odbor Matice slovenskej Kostol Nitrianske Rudno a jeho meno nesie aj chrámový zbor v Nitrianskom Rudne, reprezentujúci obec na Slovensku i v zahraničí. Dnes má obec Nitrianske Rudno okolo 1970 obyvateľov. Budova obecného úradu patri k medzivojnovým stavbám. V r.2008 bol okolo vodnej nádrže Nitrianske Rudno vybudovaný náučný chodník.